Wednesday, March 10, 2010

Balansgång


Mina föräldrars katter vill väldigt gärna balansera på trappräcket. För att katterna inte ska halka ner i trappan har det monterats mattor på räcket :)
En balansgång mellan det vilda och det beskyddande...

No comments: