Tuesday, June 29, 2010

BTH - lek

Vi (BTH) har inte ens hunnit flytta ut ur Soft Center, och nu dyker dessa gungor och rutschkanor upp! Föryngring på gång i lokalerna. Ska det bli BTL - Blekinge Tekniska Lekskola?

No comments: