Friday, March 4, 2011

Tema fredag - hopp

Min bild för fredagstemat hopp blir denna, där mitt barnbarn Milo tryggt håller sin hand i den vuxnes hand. Jag hoppas på trygg framtid, trygghet och hopp hänger samman.


1 comment:

Jah Hollis said...

Det är bara att instämma i det du hoppas på. Fin bild.