Sunday, October 30, 2011

Trafikljusfri trafik i TunXi

På vår resa i Kina förvånades vi av hur smidigt trafiken flöt, trots att den var intensiv och att vi inte lyckades förstå logiken. Även i korsningar med trafikljus, där det kördes mot rött åtminstone i vissa typer av svängar och trafik därför korsades med annan trafik och fotgängare, fungerade det bra. Här är ett exempel från en korsning utan trafikljus utanför hotellet i TunXi från 26 oktober i år. Det är inte så intensiv trafik men jag blir ändå imponerad av smidigheten, speciellt den vita taxi på "fel" sida av vägen samt det långsamt promenerande paret mitt i korsningen.

Se filmsekvensen (knappt 2 minuter)

No comments: