Saturday, April 21, 2012

Att rengöra en brunn :)

Förra helgen tömde vi brunnen för att kunna rengöra lite på botten och lägga dit ny sand. Det blev ett skoj äventyr där vi tog vad vi kunde komma över i fråga om redskap och hjälpmedel...

 Att leda bort vattnet "farbror Melker"-stil var roligast.

Egentligen var det bättre när vi kopplat till den längre slangen
och fick ut vattnet riktigt från gårdsplanen, men det
var ju inte lika kul.

Snart slut?

No comments: