Tuesday, March 14, 2017

Ekorren gräver i snön

Denna ekorre minns nog att det brukar ligga goda fröer här, så den gräver sig ner i snön :)

1 comment:

Theresa williams said...
This comment has been removed by a blog administrator.