Sunday, March 16, 2008

1-0 till råttan

I vår pågående kamp mot råttan leder nu råttan med 1-0...

Nja, det kanske inte är rätt sätt att räkna, jag lever ju än, men nu vet jag åtminstone att råttfällor är inte ofarliga för människor. Tre av taggarna gick rack in i tummen.