Thursday, January 16, 2014

Jag gillar medicinsk teknik

Det är härligt med framsteg, och det finns många kvar att göra på det medicintekniska området. Här är en produkt som kanske kan få bukt med de 7 miljoner dödsfall som smutsiga vaccinationssprutor orsakar varje år: nanopatch.

No comments: