Saturday, January 11, 2014

Lite om maten vi äter

Maten vi äter är en stor del av vår konsumtion, som påverkar såväl oss själva som vår miljö och vårt klimat. Köttet är en stor del av detta (se gärna Ekoutmaning nr 13). Förutom att minska på köttkonsumtionen som det föreslås där, så bör man välja sitt kött på ett bra sätt också. Viltkött är då ett bra val, "Viltkött är det enda kött som fått fyra gröna smileys, det vill säga godkänt. De djuren går fritt i markerna, utfodras inte med något speciellt foder och får ingen antibiotika. Däremot är tillgången på viltkött mycket begränsad. Endast 2 procent av det kött vi äter i dag i Sverige utgörs av viltkött." skriver Råd&Rön. Jag antar att även andra djur som går fritt och betar av de vildväxande växter som vi människor ändå inte kan äta utgör en ganska liten miljöpåverkan, och att sådant kött är bra att välja.

Även annan mat bör väljas med omsorg. Råd&Rön har gjort en sammanställning av hur olika Livsmedelskedjor tar sitt samhällsansvar, se deras artikel eller enbart tabellen.
No comments: